Somatskih simptoma

Aktualizirano: 20. Juna 2020.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Somatski simptomi (od grčkog“soma“-tijelo) predstavljaju tjelesne simptome koji nemaju organsku podlogu i za koje se predpostavlja da su u uskoj vezi sa psihičkim uzrocima nastanka.