Stereotipi

Aktualizirano: 5. Septembra 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Stereotipi su generalizacije o grupi ljudi kojima se ista obilježja pripisuju praktički svim članovima grupe, nezavisno o stvarnim razlikama između članova.