Telomer

mm

Aktualizirano: 5. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Telomere su kratki, ponovljeni nizovi nukleotida koji se nalaze na kraju hromozoma kod eukariota koji štite telomere od razgradnje egzonukleazama. Svakim dijeljenjem ćelije (stanice) telomere bivaju kraće. Što je organizam stariji i ćelija se više puta dijelila to su telomere kraće. Ovim prirodnim skraćivanjem telomera raste vjerovatnoća oštećenja genetskog materijala u ćelijama, a time i vjerovatnoća nastanka oboljenja.