Terapijske mjere (terapija)

mm

Aktualizirano: 6. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Terapija: skup mjera koje se provode da bi se ublažili ili uklonili uzroci neke bolesti ili povrede.