Toksični stres

Aktualizirano: 11. Septembra 2021.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Toksični stress, podrazumijeva stres koji se javlja vezano uz nasilje u porodici, svjedočenje tjelesnom nasilju, izloženost tjelesnom kažnjavanju, zanemarivanje, seksualno zlostavljanje, vršnjačko nasilje, život s roditeljem s izraženim i nekontrolisanim psihičkim problemima, zavisnost roditelja o alkoholu ili drogama, izrazito siromaštvo, gubitak člana porodice, izdvajanje iz porodice, prolazak kroz visoko konfliktni razvod roditelja te boravak roditelja u zatvoru i slično.