Trans masne kiseline/trans masti

Aktualizirano: 17. Oktobra 2020.

Piše: Redakcija nutricionizam

0 min

Forma nezasićenih masnih kiselina koje sadrže trans dvostruku vezu između atoma ugljenika; nastaju kao nusprodukt u procesu hidrogenizacije biljnih ulja, a osim toga su prisutne i u prirodnoj formi, u mesu i mlijeku preživara