WHO (Svjetska zdravstvena organizacija)

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Svjetska zdravstvena organizacija ili World Health Organisation (WHO) je organizacija koja djeluje kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva. Osnivački dokument je potpisan od strane 63 države 1948. godine. Sjedište joj je u Švicarskoj (Ženeva).