Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTT)

mm

Aktualizirano: 12. Juna 2022.

Piše: Modro&Zeleno

1 min

Aktiviranim parcijalnim tromboplastinskim vremenom (aPTT) vršimo procjenu stanja zgrušavanja krvi u organizmu. aPTT predstavlja vrijeme koje je potrebno da se stvori ugrušak nakon dodavanja posebnog agensa (fosfolipida/parcijalnog tromboplastina i dr.). Zajedno sa PT/INR i TT, čini osnovu za dijagnostiku raznih bolesti koje zahvataju proces zgrušavanja krvi.

Zbog čega se radi aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme?

 • Iznenadno krvarenje i laki nastanak modrica,
 • Prisutnost krvnog ugruška u veni ili arteriji,
 • Iznenadno stanje zgrušavanja krvi kao što je diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK),
 • Dugotrajno oboljenje jetre,
 • Početak terapije nefrakcionisanim heparinom i praćenje terapije istim,
 • Za evaluaciju antikardiolipinskih antitijela, lupus antikoagulansa, antifosfolipidnog sindroma, kao i kod žena koje imaju česte spontane pobačaje,
 • Skrining metoda prije planiranog operativnog zahvata.

Koja stanja produžuju aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme?

Ako se kod pacijenta nađu produžene vrijednosti aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT), to može upućivati na:

 • Bolesti jetre raznih uzroka,
 • Manjak vitamina D u ishrani ili urođeni nedostatak istog,
 • Hemofilija A i hemofilija B,
 • Von Willebrandova bolest,
 • Urođena deficijencija faktora koji učestvuju u zgrušavanju krvi (faktori XII i XI),
 • Pacijenti koji su na terapiji nefrakcionisanim heparinom.

Koja stanja skraćuju aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme?

Skraćeno vrijeme aPTT-a se veoma rijetko sreće. Najčešće, može biti popratni nalaz u toku infekcije ili akutne bolesti drugog porijekla. Također, ako se pogrešno uzima, skladišti ili analizira uzorak krvi za aPTT test, može davati lažno niske vrijednosti.

Referentne vrijednosti aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena

Referente vrijednosti kod zdravih pacijenata iznosi 30 do 40 sekundi. Ako se kod zdravih pojedinaca nađu vrijednosti iznad 70 sekundi, to može upućivati na spontano krvarenje unutar organizma.

Pacijenti koji su na terapiji nefrakcionisanim heparinom, referentna vrijednost iznosi oko 1,5 do 2,5 normalne vrijednosti.

Sve navedene informacije služe u svrhu informiranja, a za konkretne interpretacije nalaza preporučujemo da se obratite Vašem liječniku ili drugim osobama sa stručnim znanjem.

 • Odjava sa newsletter-a je u svakom času moguća. Pošaljite nam email na [email protected] sa naznakom „ODJAVA“ i Vaša zahtjev će biti neposredno sproveden u djelo. Do tada Vam želimo da uživate u našim redovnim objavama i okoristite se znanjem stručnjaka koji rade na ovom portalu.

  Dragi čitaoci i čitateljke,
  Trudimo se da savjesno i u skladu sa našim saznanjima pišemo i prenosimo informacije iz svijeta nauke. Naši članci su namijenjeni su isključivo kao input osobama koje žele proširiti svoje znanje i ne treba ih shvatiti kao dijagnostičke ili terapeutske upute. Ne možemo preuzeti odgovornost liječnika, apotekara, dijetologa i zdravstvenih savjetnika ni sa logističke ni sa pravne strane, te se po pitanju zdravstvenih tegoba / oboljenja obratite nadležnim osobama.

  Veoma se radujemo Vašim komentarima. Pišite nam i samo obratite pažnju da u komentarima ne postavljate imena brendova (marki) kao ni linkova koji ne pripadaju našoj stranici. Ukoliko se to ipak desi zadržavamo pravo da takve komentare izbrišemo po potrebi.

  Hvala Vam na razumijevanju
  Vaš tim MODRO & ZELENO