Leukociti

mm

Aktualizirano: 7. Oktobra 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Leukociti ili bijela krvna zrnca imaju ulogu u zaštiti od infekcije. Proizvodi ih koštana srž i nalaze se u krvi i limfnom sistemu.

Postoji pet populacija leukocita a to su:

  • neutrofili- imaju ulogu u zaštiti od bakterijskih i gljivičnih infekcija
  • monociti- imaju ulogu u zaštiti od bakterijskih infekcija
  • eosinofili- imaju ulogu u zaštiti od parazitskih infekcija
  • basofili- imaju ulogu u alergijskim reakcijama
  • limfociti- imaju ulogu u zaštiti od virusnih infekcija

Normalne vrijednosti iznose:

za odrasle: 4-10 x 109/L

za trudnice: 12-15 x 109/L

Kada je povišen broj leukocita?

Kada je snižen broj?