Imunohistohemija

mm

Aktualizirano: 17. Februara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Histološka metoda za klasifikaciju ćelija odnosno tkiva. U patologiji se koristi prvenstveno za utvrđivanje porijekla tumorskog tkiva (odnosno porijekla stanica od kojih je tumor nastao), te određivanja prediktivnih markera.

Porijeklo tumorskih ćelija je posebno važno u slučajevima metastaza nepoznatog primarnog tumora, kada ćelije morfološki sliće tumorima različitih tkiva.

Imunohistohemija funkcionira na principu upotrebe antitijela koja se vežu na tačno određene antigene, ukoliko su prisutni na ili u ćelijama. U drugom koraku se vrši detekcija tih antitijela različitim metodama.