Sinergija

mm

Aktualizirano: 5. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Sinergija ili sinergizam opisuje interakcije živih bića, supstanci ili fizičkih veličina koje tim putem pojačavaju svoje karakteristike ili dejstva. Poznata je Aristotelova izreka “Cjelina je više od skupa njenih dijelova” koja se može shvatiti kao filozofski opis sinergije. Na ovoj tezi bazira holizam.