Glukoza (grožđani šećer)

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Glukoza ili dekstroza ili grožđani šećer, je služi kao najvažniji izvor energije u organizmu čovjeka. Radi se o najrasprostranjenijem monosaharidu u prirodi. Glukoza je heksoza jer sadrži 6 atoma ugljika i aldoza jer sadrži aldehidnu skupinu (aldoheksoza). Zajedno sa fruktozom u omjeru 1:1 gradi saharozu.