Saharoza (industrijski šećer)

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Saharoza (industrijski šećer ili samo “šećer”) je disaharid sa molekulskom formulom (C12H22O11 ) sastavljen od 50 % glukoze (grožđanog šećera) i 50% fruktoze (voćnog šećera) i biva brzo hidroliziran ove sastavne dijelove. Zbog svog sadržaja glukoze, konzumacija saharoze dovodi do povišenja nivoa glukoze u krvi. Iz tog razloga je dijabetičarima preporučen poseban oprez pri konzumiranju proizvoda koji sadrže saharozu.