Monosaharidi

mm

Aktualizirano: 20. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Monosaharidi su jednostavni šećeri koji se sastoje od samo jedne molekule. Gradivni su elementi disaharida i polisaharida i ne podliježu procesu hidrolize. U zavisnosti od toga da li posjeduju aldehidnu ili keto grupu dijele se na aldoze (npr. glukoza) i ketoze (npr. fruktoza).