Psihologija

Efikasan tretman za poremećaje ličnosti – Shema terapija

mm

Aktualizirano: 19. Marta 2019.

Piše: Prof. dr. Tijana Mirović

3 min

Poremećaji ličnosti dugo su u stručnoj literaturi tretirani kao „nepopravljivi i neizlečivi“. Učeni smo da je u tim slučajevima „čovek jednostavno napravljen na pogrešan način“ i da „mi kao struka“ jedino možemo da ublažavamo simptome i posledice. Srećom po struku i sve ljude sa ovim problemima, psihoterapija se razvijala, nudila nove pristupe i finalno, uz pomoć nauke, dokazala da se i poremećaji ličnosti mogu uspešno lečiti i izlečiti. Istraživanja su pokazala da je jedan od najefikasnijih pristupa za lečenje kako poremećaja ličnosti tako i rano doživljenih trauma Shema terapija.

Šta je Shema terapija?

Shema terapija dr Džefrija Janga (dr Jeffrey Young) osmišljena je kako bi pomagala ljudima koji slabije reaguju na klasične psihoterapijske pristupe, odnosno ljudima koji imaju dugotrajne, često i hronične probleme u funkcionisanju i ophođenju prema sebi i drugima. Dolazeći na Shema terapiju, klijenti često kao problem navode sledeće: „od kada znam za sebe imam taj problem“; „stalno ponavljam iste obrasce u odnosu s ljudima“; „nemam samopoštovanja i nikada ga nisam imao“, „taman mi bude bolje, pa se samo vratim na staro“ i sl. Kroz dalje razgovore postaje jasno da su problemi o kojima pričaju nastali tokom detinjstva i to kao posledica neadekvatnog odnosa sa roditeljima. Neretko otkrivamo i da su pomenuti problemi posledica ranih ili kasnijih trauma. Imajući sve ovo u vidu, Shema terapija radi na aktuelnim simptomima i problemima (u odnosima, životu, radu…), ali i na tim ranim negativnim iskustvima i traumama, integrišući najbolje iz različitih psihoterapijskih pristupa. Tako, u Shema terapiji koristimo postavke i tehnike iz kognitivno-bihejvioralne terapije, psihoanalize, geštalta, psihodrame, transakcione analize, telesne psihoterapije, porodične terapije, pa i neuronauka i medicine. Upravo ovakav širok spektar tehnika jedan je od razloga što je Shema terapija pokazala visoku efikasnost i u nekim zemljama postala TERAPIJA IZBORA u lečenju brojnih poremećaja, uključujući i poremećaje ličnosti. 

Koliko je Shema terapija efikasna i koje poremećaje tretira?

Istraživanja pokazuju da je Shema terapija bila veoma efikasna u lečenju poremećaja ličnosti (posebno graničnog poremećaja ličnosti), kompleksnog post-traumatskog stresnog poremećaja, poremećaja ishrane, poremećaja ponašanja, hronične depresije i hronične anksioznosti. Druga istraživanja pokazuju da je razlog njene efikasnosti specifičan psihoterapijski odnos koji utiče na veće zadovoljstvo terapijom (i kod terapeuta i kod klijenta / pacijenta) i ređem odustajanju od terapije.

Šta Shema terapija tretira i menja?

Kako samo ime kaže Shema terapija na prvom mestu menja naše rane, nezdrave sheme, odnosno negativne slike o sebi, drugim ljudima i svetu. Ove slike nastaju rano, kao posledica neadekvatnih interakcija sa roditeljima i širom okolinom, a služe kao shema / matrica kroz koju gledamo na sebe i svet oko nas i u koju uklapamo sva kasnija iskustva. Na primer, ako imamo shemu da smo mi loši / oštećeni ili manje vredni, sve pozitivne osobine ćemo umanjivati, a negativne precenjivati. Svaki pozitivan utisak, komentar ili uspeh ćemo obezvređivati i tumačiti ga kao slučajnost ili posledicu toga što nas neko ne poznaje dovoljno dobro da vidi koliko smo loši. Nesvesno ćemo ulaziti u relacije sa ljudima koji nas ne poštuju, te i na taj način potvrđivati shemu. Uz promenu shema, Shema terapija radi i na promeni nezdravih obrazaca ponašanja kao što su na primer, podređivanje, agresivnost, izbegavanje ili isključivanje kroz alkohol i droge. Prepuštajući se shemama i ponašajući se na neadekvatan način, mi ostajemo nezadovoljni i frustrirani; naše bazične potrebe (za bliskošću, sigurnošću, autonomijom i sl.) ostaju nezadovoljene. Bile su nezadovoljene tokom detinjstva, ostaju isto tako nezadovoljene i sad. U skladu sa tim, glavni cilj shema terapije nije samo otklanjanje simptoma i problema, već i pomaganje ljudima da zadovolje bazične potrebe i da žive život vredan življenja. I to važi za sve! I za one koji su doživeli traumu i za one koji godinama žive u lošim odnosima i teškim problemima, i za one sa poremećajima ličnosti. Za sve! Otud ne čudi da i terapeuti i njihovi klijenti / pacijenti ocenjuju da im je upravo Shema terapija vratila nadu i obezbedila pomake kojih dugo nije bilo.

Autorica ovog teksta, Prof. dr. Tijana Mirović, je, između ostalog, osnivač psihološkog savjetovališta “MOZAIK” sa sjedištem u Beogradu. Više o centru OVDJE.

 • Odjava sa newsletter-a je u svakom času moguća. Pošaljite nam email na [email protected] sa naznakom „ODJAVA“ i Vaša zahtjev će biti neposredno sproveden u djelo. Do tada Vam želimo da uživate u našim redovnim objavama i okoristite se znanjem stručnjaka koji rade na ovom portalu.

  Dragi čitaoci i čitateljke,
  Trudimo se da savjesno i u skladu sa našim saznanjima pišemo i prenosimo informacije iz svijeta nauke. Naši članci su namijenjeni su isključivo kao input osobama koje žele proširiti svoje znanje i ne treba ih shvatiti kao dijagnostičke ili terapeutske upute. Ne možemo preuzeti odgovornost liječnika, apotekara, dijetologa i zdravstvenih savjetnika ni sa logističke ni sa pravne strane, te se po pitanju zdravstvenih tegoba / oboljenja obratite nadležnim osobama.

  Veoma se radujemo Vašim komentarima. Pišite nam i samo obratite pažnju da u komentarima ne postavljate imena brendova (marki) kao ni linkova koji ne pripadaju našoj stranici. Ukoliko se to ipak desi zadržavamo pravo da takve komentare izbrišemo po potrebi.

  Hvala Vam na razumijevanju
  Vaš tim MODRO & ZELENO