Psihologija

EMDR – terapija izbora za Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

mm

Aktualizirano: 15. Juna 2020.

Piše: Mr. psihologije i viši asistent Sedin Habibović

6 min

PSTP je vrsta anksioznosti koja nastaje kao posljedica stresnih doživljaja poput smrtne opasnosti, ozbiljnih fizičkih povreda ili prijetnji fizičkom integritetu osobe, koje ta osoba doživljava krajnje traumatično. Može se pojaviti u bilo kojoj starosnoj dobi a simptomi se obično pojavljuju nekih 3 mjeseca nakon preživljene traume. U nekim slučajevima se javljaju i nakon nekoliko mjeseci ili godina. Primjeri trauma koje uzrokuju PTSP su, između ostalih, mobing, nasilje u porodici, silovanje, rat i sl. EMDR je, iako na našem podneblju prilično nepoznata, globalno veoma popularna i uspješna metoda za terapiranje posstraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Radi se o psihoterapijskoj metodi koja svoje dejstvo proteže putem desenzitizacija reprocesuiranja uz pomoć pokreta očiju.

Kako nam oči pomažu kod psiholoških problema?

„Oči su ogledalo duše“ – narodna.

Nedavno preminula naučnica i psihoterapeutkinja Francine Shapiro pokazala nam je kako oči mogu biti efikasan pomagač u tretmanu raznih psiholoških poremećaja. Njeno značajno otkriće je došlo slučajno, tokom šetnje u parku. Tada je i sama prolazila kroz jako težak životni period i na kraju šetnje je shvatila kako su njene negativne emocije, sa kojima je započela šetnju, značajno smanjene. Razmišljajući šta je to dovelo do značajne redukcije negativnih emocija sjetila se kako je tokom šetnje brzo pokretala oči, lijevo – desno. Tu pretpostavku je provjerila sa kolegama i potvrdila da pokreti očiju imaju snažnu moć desenzitizacije (proces ili postupak u kome neka osoba gubi osetljivost na neki nadražaj). U narednom periodu je kreirala novi psihoterapeutski pristup zasnovan na desenzitizaciji neugodnih memorija uz pomoć pokreta očiju koji je na kraju dobio naziv: „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“ odnosno Desenzitizacija i reprocesuiranje pokretima očiju. Dr Francine Shapiro je započela rad na strukturiranju ove metode 1987. godine, potvrđujući u narednom periodu efikasnost tretmana kod traumiranih veterana vijetnamskog rata i u slučaju žrtava seksualne agresije.

U međuvremenu se EMDR uspješno koristi i za poboljšanje profesionalne efikasnosti, kao i poboljšanje sportskih i umjetničkih sposobnosti.

Terapija posttraumatski poremecaja boravkom u prirodi
Sve češće se boravak u prirodi i parkovima preporučuje prilikom terapiranja raznoraznih tjelesnih i psihičkih oboljenja.

Model rada

Teorija nastanka psiholoških problema u EMDR se naziva AIP model (Model Adaptivnog procesuiranja informacija). Naš mozak sve nove informacije procesuira i povezuje sa ranijim memorijama. Ako ste već čitali o ovoj temi ranije vaš će mozak automatski povezati ove rečenice sa tim memorijama. Memorije su vezane uz naše stavove, uvjerenja, emocije, percepciju kao i ponašanje. To znači da se neka tek pristigla informacija u mozak povezuje sa neuralnom mrežom sličnih informacija i mi ćemo osjetiti emocije i uvjerenja u vezi sa tim sjećanjima. Ako vam je danas godišnjica braka, a znate da se vaš bračni partner svaki put sjeti i pozitivno vas iznenadi, bićete sretni i uzbuđeni. To je zato što ste se povezali sa ranijim pozitivnim iskustvima i vaša mreža neurona vas uvodi u lijepo emocionalno stanje. To radi naš nesvjesni um.

Šta je sa neugodnim emocionalnim stanjima?

Osoba koja ima problem sa nastupom u javnosti može ispričati slijedeću priču: Kada sam bio u prvom razredu osnovne škole moja učiteljica me je pitala nešto a ja sam netačno odgovorio. Svi u razredu su mi se smijali. Nisam volio školu. U ovom imaginarnom slučaju mali dječak/djevojčica je doživio visok osjećaj srama i o sebi zaključio negativno (ja sam loš ili ja sam nesposoban ili ja sam osramoćen…). Kada je neki događaja subjektivno visoko uznemiravajući ili opasan ili doživimo niz sličnih događaja može se desiti da u našoj memoriji ostane zamrznut, tj. da ga pamtimo baš kako se desilo, sa istim intenzitetom i kakvoćom emocija i tjelesnih reakcija kao tada. To znači da nije adaptabilno procesuiran. Drugi dječak bi na isti događaj mogao i sam da se nasmije sa vršnjacima i kaže sebi da će naredni put bolje da se spremi, da će iznenaditi učiteljicu i vršnjake. Nakon par dana javi se učiteljici da odgovara i uspije u tom. To je primjer adaptabilnog procesuiranja informacija. Patologija nastaje zbog neadaptabilno procesuiranih memorija. Takve memorije pamtimo baš kako su se desile sjećajući se samo negativnih aspekata (svi su se smijali, vrlo glasno, čak i moja učiteljica). Sve što nas podsjeti na originalni događaj proizvodi iste emocije kao tada. Javni nastup je okidač za sjećanje na sram u prvom razredu. Naravno, mi toga često nismo svjesni. Samo osjetimo kako smo uznemireni. Događaji koji su u korijenu problema često ostanu u nesvjesnom dijelu mozga, ali emocije, tjelesne reakcije i ponašanja stalno proživljavamo.

I kako to oči pomažu?

Cilj EMDR terapije desenzitizacija neugodnih memorija iz prošlosti, što dovodi do osjećaja olakšanja. EMDR terapeut će nakon pripreme klijenta (EMDR ima osam faza) krenuti sa desenzitizacijom tako što će reći klijentu da očima prati njegove prste. Prsti terapeuta se nalaze na nekih 30-tak centimetara u ravnini očiju klijenta i pomjerati će ih lijevo-desno kao na slici.

EMDR terapija i posttraumatski poremećaj
Terapeut pokretima prstiju podstiče oči pacijenta na brže kretanje

Događaj koji nas je uznemiravao će rapidno gubiti na svojoj oštrini. Nakon terapije više nas ne bi trebao uznemiravati. Jedno od objašnjenja ovako pozitivnog učinka pokreta očiju je vezano za REM fazu spavanja. Naime, tokom sanjanja naše oči se brzo pokreću lijevo-desno, gore-dolje i slično. Tokom sanjanja integrišemo ono što smo doživjeli u našu neuralnu mrežu. U tom pravcu jedno od objašnjenja je i da tokom EMDR-terapije putem pokretanja očiju pokrećemo iste mehanizme kao kod spavanja. Naravno, ima i drugih objašnjenja, ali to prevazilazi cilj ovog teksta. Kod osoba kojima je problem pokretati oči EMDR terapeuti primjenjuju druge tehnike kao što su zvuk, tapkanje i sl.. Iskustva autora su pozitivna i kod primjene ove vrste terapije online (Skype, Zoom, Vsee…). To je posebno važno kad klijenti ne mogu izaći iz kuće ili su daleko, možda na putu ili žive u drugoj regiji.

Preporuke EMDR terapije

Zbog niza naučnih potvrda efikasnosti EMDR terapije više agencija je preporučilo ovu terapiju: za tretman PTSP-a je EMDR terapija izbora prema WHO. EMDR preporučuje i Agencija za veterane u SAD-u, Europska mreža za traumatski stres, itd.

Posebno je važno istaći kako je Francine veoma rano razvila Program humanitarne pomoći intervenirajući u raznim kriznim područjima (na volonterskoj osnovi). Do sada su takvi programi pomogli milijunima ljudi u krizi i obučili hiljade terapeuta u cijelom svijetu. Jedan takav program je proveden u Bosni i Hercegovini u organizaciji „HAP UK&Ireland“ (sada „Trauma Aid UK“).

Mnoštvo je priznatih psihoterapijskih škola i metoda. Za neke osobe je jedna terapija više primamljiva od druge. Neke terapije su uspješnije u određenim segmetnima rada od drugih. EMDR zasigurno spada u jednu od najinteresantnijih i sa najboljim rezultatima.

 • Odjava sa newsletter-a je u svakom času moguća. Pošaljite nam email na [email protected] sa naznakom „ODJAVA“ i Vaša zahtjev će biti neposredno sproveden u djelo. Do tada Vam želimo da uživate u našim redovnim objavama i okoristite se znanjem stručnjaka koji rade na ovom portalu.

  Dragi čitaoci i čitateljke,
  Trudimo se da savjesno i u skladu sa našim saznanjima pišemo i prenosimo informacije iz svijeta nauke. Naši članci su namijenjeni su isključivo kao input osobama koje žele proširiti svoje znanje i ne treba ih shvatiti kao dijagnostičke ili terapeutske upute. Ne možemo preuzeti odgovornost liječnika, apotekara, dijetologa i zdravstvenih savjetnika ni sa logističke ni sa pravne strane, te se po pitanju zdravstvenih tegoba / oboljenja obratite nadležnim osobama.

  Veoma se radujemo Vašim komentarima. Pišite nam i samo obratite pažnju da u komentarima ne postavljate imena brendova (marki) kao ni linkova koji ne pripadaju našoj stranici. Ukoliko se to ipak desi zadržavamo pravo da takve komentare izbrišemo po potrebi.

  Hvala Vam na razumijevanju
  Vaš tim MODRO & ZELENO

LITERATURA
Guidelines for the management of conditions specifically related to stress. (2013). Geneva: World Health Organization.