Da li ste znali?

Kako kurkuma pomaže odgađanju Diabetes mellitusa tipa 2?

mm

Aktualizirano: 15. Jula 2021.

Piše: Dipl. inž. prehr. tehnologije Milana Ignjatić,

2 min

Kurkuma (Curcuma longa), je zeljasta višegodišnja biljka iz porodice đumbirovki (Zingiberaceae). Aktivna komponenta kurkume, kurkumin, privukla je pažnju javnosti kao potencijalni lijek u terapiji dijabetesa, prije svega zbog svoje relativne sigurnosti i pristupačnosti

Šta je kurkuma?

Kurkuma je glavni sastojak curry začina, koji ispoljava snažno antioksidativno i protivupalno djelovanje. Aktivna komponenta kurkume jeste žuti kurkumin. Kurkumin ima slično antoksidativno djelovanje kao vitamini C i E, odnosno štiti ćelije od oštećenja prouzrokovanih slobodnim radikalima. Kurkumin ima povoljno djelovanje na inzulinsku rezistenciju. Reguliše aktivnost enzima glukokinaza u jetri – odgovoran je za pretvaranje glukoze u glikogen, čime obezbjeđuje nižu vrijednost glukoze u krvi nakon obroka.

Šta kažu istraživanja?

U Americi je sprovedeno istraživanje na osnovu kojeg je trebala da se utvrdi efikasnost kurkumina u odgađanju razvoja dijabetes melitusa tipa 2 (T2DM) u populaciji preddijabetičara.

U ovom dvostruko slijepom ispitivanju, s placebo grupom, obuhvaćeni su ispitanici (n = 240) s kriterijima za preddijabetes. Svi ispitanici su nasumično raspoređeni da primaju kurkumin ili placebo kapsule tokom 9 mjeseci. Da bi se procijenila progresija T2DM nakon tretmana kurkuminom i odredio broj ispitanika koji prelaze u T2DM, promjene u funkcijama β-ćelija, rezistencija na inzulin (HOMA- IR), protuupalni citokin (adiponektin) i drugi parametri, praćeni su na početku, i tokom 3-, 6- i 9-mjesečnih posjeta prilikom intervencije.

Nakon 9 mjeseci liječenja, 16,4% ispitanika u placebo grupi su dobili dijagnozu T2DM, dok u grupi koja je liječena kurkuminom, nijedan ispitanik nije dobio pomenuti dijagnozu. Pored toga, grupa tretirana kurkuminom pokazala je bolju ukupnu funkciju β-ćelija, niži nivo HOMA-IR (3,22 naspram 4,04; P <0,001) i viši adiponektin (22,46 naspram 18,45; P <0,05) u poređenju sa placebo grupom.

Devetomjesečna intervencija kurkumina u populaciji preddijabetičara značajno je smanjila broj osoba u preddijabetesnom stanju koje su na kraju razvile T2DM.

Pored toga, čini se da je tretman kurkuminom poboljšao ukupnu funkciju β-ćelija, sa vrlo malo neželjenih efekata. Stoga je ovo istraživanje pokazalo da intervencija kurkumina u populaciji preddijabetičara može biti korisna.

Zaključak

Kurkumin aktivira enzim koji povećava apsorpciju glukoze i djeluje na gene koji utiču na proizvodnju glukoze u jetri. Istraživanje je utvrdilo da kurkumin ispoljava djelovanje slično ili gotovo isti kao oralni antidijabetik metformin. U studiji sa pacijentima u stanju preddijabetesa utvrđeno je da je primjena kurkumina bila 100% uspješna u spječavanju razvoja dijabetesa tipa 2.

 • Odjava sa newsletter-a je u svakom času moguća. Pošaljite nam email na [email protected] sa naznakom „ODJAVA“ i Vaša zahtjev će biti neposredno sproveden u djelo. Do tada Vam želimo da uživate u našim redovnim objavama i okoristite se znanjem stručnjaka koji rade na ovom portalu.

  Dragi čitaoci i čitateljke,
  Trudimo se da savjesno i u skladu sa našim saznanjima pišemo i prenosimo informacije iz svijeta nauke. Naši članci su namijenjeni su isključivo kao input osobama koje žele proširiti svoje znanje i ne treba ih shvatiti kao dijagnostičke ili terapeutske upute. Ne možemo preuzeti odgovornost liječnika, apotekara, dijetologa i zdravstvenih savjetnika ni sa logističke ni sa pravne strane, te se po pitanju zdravstvenih tegoba / oboljenja obratite nadležnim osobama.

  Veoma se radujemo Vašim komentarima. Pišite nam i samo obratite pažnju da u komentarima ne postavljate imena brendova (marki) kao ni linkova koji ne pripadaju našoj stranici. Ukoliko se to ipak desi zadržavamo pravo da takve komentare izbrišemo po potrebi.

  Hvala Vam na razumijevanju
  Vaš tim MODRO & ZELENO

Literatura:

 1. Diabetes Care, Novembar 2012., Curcumin Extract for Prevention of Type 2 Diabetes, dostupno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476912/
 2. Evid Based Complement Alternat Med, Novembar 2013., Curcumin and Diabetes: A Systematic Review, dostupno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3857752/
 3. Lakin A., Walker A. i saradnici, Vodič kroz vitamin, minerale i dodatke prehrani, Mozaik knjiga.